Get Adobe Flash player

ທ່ານ ນາງ ວິລະວອນ ພັນທະວົງ ລົງກວດກາປະເມີນແຂວງສາລະວັນ ເປັນແຂວງ 4 ບຸກ

         ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ 421 / ລຂ ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2016 ວ່າດ້ວຍ : ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ 2018 ນີ້ ທ່ານ ນາງ ວິລະວອນ ພັນທະວົງ ຮອງເລຂາ ທັງເປັນປະທານກວດການສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ພອ້ມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່ໄດ້ລົງກວດກາການປະເມີນແຂວງສາລະວັນ

Read more...

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຮ່ວມກັບອົງການ DVV ຝຶກອົບຮົມທັງສະ Soft Skills ໃຫ້ແກຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເຊເສັດ ແຂວງສາລະວັນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄວໜຸ່ມມີການພັດທະນາດ້ານທັກສະໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ນຳໃນຂ້າງໜ້າ ມາໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018 ນີ້ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຮ່ວມກັບອົງການ DVV ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມທັງສະ Soft Skils ໃຫ້ແກຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເຊເສັດ

Read more...

ຄະນະຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IV

         ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ VII ໝວດທີ V ມາດຕາທີ 24 ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ວັນທີ 9 ພະຈິ 2018 ນີ້ ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IV

Read more...

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງສາລະວັນ ປະກາດ 4 ບຸກ ຄັ້ງທີ III ຕໍ່ເນື່ອງ

     ວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສະພາປະຊາຊົນ​​ແຂວງສາລະວັນໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເປັນຄະນະຮາກຖານຊາວໜຸ່ມຕົວແບບ 4 ບຸກ ຄັ້ງທີ III ຕໍ່ເນື່ອງ

Read more...

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງແຂວງສາລະວັນເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ II

        ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ VII ໝວດທີ V ມາດຕາທີ 24 ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ມາໃນວັນທີ 18  ຕຸລະ  2018 ນີ້ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ  II

Read more...

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມສະຫະພັນກຳມະບານ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III

       ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ ຄະນະຊາວໜູ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ VIIໃນໝວດທີ V ມາດຕາ 24 ວ່າດ້ວຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ III

Read more...

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ III

       ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ VII ໝວດທີ V ມາດຕາທີ 24 ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2018 ນີ້ຄະນະຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ III

Read more...

ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວິທະຍາໄລຄູ ແຂວງສາລະວັນ ປະກາດເປັນໜ່ວຍຕົວແບບ 4 ບຸກ ຄັ້ງທີ II

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງມາໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມວິທະຍາໄລຄູ ​ແຂວງສາລະວັນໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຕົວແບບ 4 ບຸກ ຄັ້ງທີ II

Read more...